top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการทำงานเครื่องแม่ข่าย รองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 เมษายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน 19 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 รายการ ประจำห้องเรียน ห้อง 52 - 417, ห้อง 52 - 302 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 08 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงเรือนเลี้ยงปลาสวยงาม (เดิม) เพื่อให้เป็นอาคารสนามมวย บริเวณทิศเหนือโรงอาหาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 66
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชันด้วยอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Robot and Virtual Reality System (VR) for Compatible Windows PCS สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 47
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชันด้วยอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง 28 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready