top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 07 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 88
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง 14 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 522
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 122
(ร่าง) ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ตุลาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 165
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลักซ์ บริเวณภายในสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 207
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อัจฉริยะรองรับสถานการณ์โควิด – 19 (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 5 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 สิงหาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 213

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready