top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 102
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 108
(ร่าง) ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 117
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งบริเวณอัฒจันทร์ ฝั่งด้านทิศตะวันตกสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 135
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 07 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 170
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 187
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 181
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 232
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง 14 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 674

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready