top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 82
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) ภายในอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 511
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูงพร้อมระบบห้องจำลองสถานการณ์และระบบบันทึกภาพและเสียง (SIMMOM) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 533
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 511
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 745
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการทางภาษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 634
(ร่าง) ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 629
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งบริเวณอัฒจันทร์ ฝั่งด้านทิศตะวันตกสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1080
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 07 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 662
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไมค์ลอย จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 905

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready