top
logo

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา...

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลท [ ... ]

รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิท...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

line-eoffice
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถตู...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อRobot and Virtual Reality System (VR...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อRobot and Virtual Reality [ ... ]

ประกาศประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

line-std

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

020272495

Your IP: 184.72.102.217
Server Time: 2021-01-28

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready