top
logo

 

 

line-pr
line-job
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเ...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดี...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนัก...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

รับสมัคร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ...

ด้วย คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ในครา [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม ห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างพั [ ... ]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อคร [ ... ]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบแสงและเสียงเพื่อกา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อคร [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม ห้องรับรอง แ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

line-std

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

020920391

Your IP: 3.229.142.104
Server Time: 2021-07-30

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready