top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 23
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการครัวอาหารนานาชาติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องทดสอบการซึมผ่านของสารตัวอย่าง (Vertical Diffusion Cell หรือ Franz Cell) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 26
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเช็ตอุปกรณ์วารีบำบัด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 21
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดเครื่องมือทรีทเมนต์เพื่อบริการความงามและสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 132
ประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 0
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการการเป็นผู้ประกอบการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก (Atomic Absorption Spectrometer AAS) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 0

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready