top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดหนังสือเก่า จำนวน ๑๔,๗๑๒ เล่ม 08 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 266
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดหนังสือวิจัยเก่า จำนวน 6,326 เล่ม 16 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 353
ประกาศการขายทอดตลาดหนังสือเก่า จำนวน 14,712 เล่ม 16 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 290
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 15 รายการ 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 461
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ ๒ ประตู ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 316
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 345
ประกาศการประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 211
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 138

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready