top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 15 รายการ 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ ๒ ประตู ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 37
ประกาศการประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 105
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 57
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๒ เครื่อง 22 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 23 รายการ (ครั้งที่ 2) 11 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 138
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 137

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready