top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 17 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 69
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดหนังสือวิจัยเก่า จำนวน 6,326 เล่ม 16 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 155
ประกาศการขายทอดตลาดหนังสือเก่า จำนวน 14,712 เล่ม 16 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 112
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 15 รายการ 22 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 256
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ ๒ ประตู ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 144
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 151
ประกาศการประมูลขายสิ่งปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุ 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 158
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม 06 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 81
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑๒ เครื่อง 22 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 83

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready