top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 23 รายการ (ครั้งที่ 2) 11 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 24
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าที่ชำรุด เสื่อมสภาพ (ซากเครื่องปรับอากาศ) จำนวน 243 เครื่อง 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 114
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 28
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 55
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการอุตสาหกรรมการผลิตอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 72
รายงานแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน 30 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 28
ประกาศยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุก ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 85
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จับภาพเคลื่อนไหว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 111

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready