top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 102
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 259
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 195
ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ 2 ประตู ตอนเดียว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 185
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 182
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 275
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 176
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 219
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 240
ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 243

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready