top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 รายการ ประจำห้องเรียน ห้อง 52 - 417, ห้อง 52 - 302 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 25 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงเรือนเลี้ยงปลาสวยงาม (เดิม) เพื่อให้เป็นอาคารสนามมวย บริเวณทิศเหนือโรงอาหาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์ 120 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอนอัฒจันทร์และอาคารศาลาไทย 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายฉีดชำระ จำนวน 10 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 39

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready