top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้เลคเชอร์เบาะหนัง จำนวน ๕๐๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 เมษายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ๑๕๐ วัตต์ จำนวน ๓๗ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ซ่อมแซมป้ายตราประจำมหาวิทยาลัย จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือช่าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์ ทำความสะอาด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready