top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบ Feeze dry จำนวน 1 เครื่อง 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมักสาร EM 1แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พิกัด 1,000 g ทสนิยม 2 ตำแหน่ง ละเอียด 0.01 g จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready