top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนและเตียงนอน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคารสาขาวิชาภาษาไทย (อาคาร ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์าช่าง รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready