top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร (แฟลตอาจารย์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทานตะวัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร อาคารเรียน ๒ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ จอ LED DISPLAY ขนาด ๒.๘๘ x ๑.๙๒ pixel pitch แบบ Outdoor (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๑ ชุด 28 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 28

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready