top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) 13 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง 12 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 09 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ ๒ ประตู ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 16 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 03 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จับภาพเคลื่อนไหว ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 24 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบ Feeze dry จำนวน 1 เครื่อง 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready