top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเทปผ้าตลับเมตร 100 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรศัพท์ 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสายเคเบิ้ลและอื่นๆ รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องทำป๊อปคอนและเครื่องอุ่นขนมจีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกาวโพลินยูเรเทนยาแนว 50 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานปากกาและอื่นๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready