top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนและเตียงนอน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชั้น ๑ อาคารสาขาวิชาภาษาไทย (อาคาร ๒) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready