top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้ (Digital Production Studio) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 455
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 477
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 475
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 450
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเป็น Co - working Space บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร ๕๒ (โรงอาหารคณะพยาบาลศาสตร์เดิม) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 481
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องศูนย์เรียนรู้ทักษะภาษา (Language Learning Center) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 473
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 480
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 479
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 490

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready