top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Zone) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดชิ้นงานละเอียด (Grinding and polishing machine) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ย้ายหม้อแปลงพร้อมสายไฟฟ้า บริเวณลานสนามหญ้าด้านหลังอาคารหอประชุมไพรพะยอม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ถึง 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนได้ ขนาด 250 มิลลิลิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแม่เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready