top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟเบอร์ออปติก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำหรับการศึกษาเครื่องพิมพ์พลาสติก ๓ มิติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ซ่อมแซมตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเหล็กฉาก ขนาด ๑ นิ้ว ชนิดหนา จำนวน ๘ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ติดตั้งถังดังไขมัน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเติมลมลูกฟุตบอล จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready