top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพลศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 137
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 144
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 142
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟห้อย จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร MT-C 16 M8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 99

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready