top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าแสลนกรองแสง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว รวม 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงพร้อมติดตั้งหอประชุมไพรพะยอม จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนฉีดน้ำสีเขียว จำนวน 7 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready