top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ตาข่ายตัวเตี้ย เพิ่มสูง 13 ซม. จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 1 เฟส 2 สาย 15(45)A จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด รวม 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เชื่อม รวม 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปุ๋ยมูลวัว จำนวน 50 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารที่พักบุคลากร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 109

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready