top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ซื้อเลื่อยธนูและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 59
ซื้อสว่านไร้สาย 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโภชนศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Volume License) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดาและทารก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ กายวิภาคศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคและการพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 99
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 11 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 96

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready