top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำกลั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready