top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากกั้นพร้อมกระจก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อPower supply 550 watts จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ 100 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปาและอื่นๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโคมไฟติดผนัง จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารทำความเย็น จำนวน 6 ถัง และอื่น ๆ รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 70

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready