top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแว๊คคั่ม 2 Stage จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 ตัว และอื่น ๆ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อท่อ 4 หุน จำนวน 10 เส้น และอื่น ๆ รวม 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อสาย VAF จำนวน 1 ม้วน และอื่น ๆ รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงประจำพระองค์ จำนวน 500 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมดูดอากาศติดกระจก 6 นิ้ว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 83
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าผูกประดับ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสาธงไม้ จำนวน 400 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready