top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผงกั้นจราจร (เหล็ก) และกรวยจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอรับภาพเครื่องฉาย และอุปกรณ์ประกอบ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า หินเจีย Matex จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวี LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready