top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยูนิตทำฟัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการปรสิตวิทยา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองเสมือนจริงระบบหลอดเลือด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเรียงแคปซูล ขนาด ๑๕๐ แคปซูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาด ๑๕๐ เม็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready