top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate Reader) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาหลุมให้ความร้อนพร้อมกวนได้ ขนาด 250 มิลลิลิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกวนสารให้ความร้อนแบบแม่เหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการสาธิตระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข-3076 อบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องกาบบัว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกกุหลาย จำนวน 5,000 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเยอบีร่า จำนวน 8,500 ถุง และต้นดอกเวอร์บีน่า จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และพร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready