top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงสัญลักษณ์และธงชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดอกดาวเรือง จำนวน 800 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลบดำ จำนวน 5 กระสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 75
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมระบายอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ LED 24W แบบกลม จำนวน 5 หลอด โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 37

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready