top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จักรยาน รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุไฟฟ้า (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองเสมือนจริงระบบกล้ามเนื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 26

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready