top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถาดกรองน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารเคียวเซร่า TK-7120 จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมมอเตอร์ปั๊มน้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเชื่อม (สไปลซ์) สายไฟเบอร์ออฟติก Signal Fire ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกะสลัก (CNC) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 19

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready