top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลและติดเครื่องมสูบน้ำบริเวณบ่อปุ๋ยหมัก โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยประตู ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 84
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงออร์เคสตรา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 30 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 73
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 30 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Campus Backbone System) ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล (Data Center and Data Recovery) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย จำนวน ๑ ระบบ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready