top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหญ้ามาเลเซีย 1,200 ตารางแมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อไวนิลภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มเงิน-ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 35

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready