top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 12 นิ้ว (Reflect Telescope) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 8 นิ้ว (Reflect Telescope) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทรรศน์ชนิด หักเหแสง ขนาด ๖ นิ้ว (Refract Telescope) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสายเมนไฟฟ้าเข้ากลุ่มอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าความต้านทานดิน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป (๔ CH ๒๐๐MHz Bandwidth ๒ HS/s sampling rate on all channels) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือวัดและทดสอบคุณสัมบัติและทดสอบแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอประชุมไพรพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready