top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดรูปคลื่นสัญญาไฟฟ้า (Analog Oscilloscope) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตาเผาอุณหภูมิสูง (High temperature furnace) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารปฏิบัติการกลาง อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร ๕๐H) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สนาม 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 81
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดปีนหน้าผา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคีมล็อค จำนวน 1 อัน และอื่น ๆ รวม 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 98

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready