top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารเรียนการท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
จ้างทำโต๊ะตัดสินของกรรมการและต่อเติมที่วางมือ เปิด - ปิด พร้อมติดไม้ โดยวิธีเฉพราะเจาะจง 08 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๕๐๐ มล. (แพ็ค ๑๒ ขวด) จำนวน ๑๒,๕๐๐ แพ็ค (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 08 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 104
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 62
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 65
ซื้ออุปกรณ์ประปา รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ซื้อสว่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ซื้อแคร่ไม้ไผ่ จำนวน 220 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมไขควงแฉก และอื่นๆ รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ซื้อสว่าน (ตัวเล็ก) ไร้สาย จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 56

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready