top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซม รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด รวม 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร (แฟลตอาจารย์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารทานตะวัน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร อาคารเรียน ๒ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 82
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน โดยเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 88

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready