top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาและปั๊มน้ำ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั๊มน้ำหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 55

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready