top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 40 ตัว 20 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเข็มขัดสนาม จำนวน 21 เส้น และอื่น ๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแกลบดำ ขนาดรถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อประแจบล็อก จำนวน 1 ชุด และอื่น ๆ รวม 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F4 จำนวน 10 รีม และอื่น ๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ จำนวน 100 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 60

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready