top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู แบบจ่ายลม ๔ ทิศทาง (พร้อมติดตั้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 119
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องประชุมนวรัตนา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายละเอียด 200 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 105
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 90

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready