top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45)A จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าผูกประดับ (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 75 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ืซื้อผ้าผูกประดับตามแนวรั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตะปูแบบเกรียว ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ลัง และอื่น ๆ รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมอเตอร์คอยล์ร้อน จำนวน 3 ลูก และอื่น ๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโดมภายในหอประชุมไพรพะยอม พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 118

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready