top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 2 กระสอบ และอื่น ๆ รวม 3 รายการ.pdf 31 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซอร์กิจเบรคเกอร์ 32A จำนวน 12 ตัว 31 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
จ้างปรับปรุงไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารเรียน 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ซื้อโต๊ะหน้าขาว จำนวน 100 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 60
ซื้อจักรยาน 26 นิ้ว จำนวน 20 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 60
ซื้อวัสดุทำความสะอาดกระดาษชำระม้วนใหญ่ และอื่นๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 81
จ้างถ่ายเอกสารงานครุภัณฑ์และค่าเสื่อมราคา ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน 14 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
จ้างปรับพื้นที่บริเวณทางด้านทิศเหนืออาคารที่พักอาศัยบุคลากร (ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย) 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) อาคารปฏิบัติการ ด้านวิทยาศาสตร์ (อาคารเรียน ๙ ) จำนวน ๒ รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 09 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 86

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready