top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 63
ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมักสาร EM 1แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พิกัด 1,000 g ทสนิยม 2 ตำแหน่ง ละเอียด 0.01 g จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 116
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ไปราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องพักนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ หลัง 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารห้องพักนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ หลัง 24 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 84

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready