top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 70
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์าช่าง รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 77
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู แบบจ่ายลม ๔ ทิศทาง (พร้อมติดตั้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 79
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ 36,000 BTU จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งห้องประชุมนวรัตนา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 49

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready