top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องจุดสายตรวจ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Zone) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขัดชิ้นงานละเอียด (Grinding and polishing machine) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ย้ายหม้อแปลงพร้อมสายไฟฟ้า บริเวณลานสนามหญ้าด้านหลังอาคารหอประชุมไพรพะยอม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ถึง 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 30

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready