top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึก การช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจ หายใจ และการตรวจความผิดปกติของช่องท้องอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ การกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพลศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และวัสดุไฟฟ้า (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหุ่นจำลองเสมือนจริงระบบกล้ามเนื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพัฒนาแอปพลิเคชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready