top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2564 10 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Hyper Converged พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 19
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 17 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 70
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 106
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 138
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 144

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready