top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 6
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 26 ตุลาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ 05 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 75
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งบริเวณอัฒจันทร์ ฝั่งด้านทิศตะวันตกสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ 10 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 116
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 223
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 210
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 201
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 204
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ 30 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 229
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 23 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 215

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready