top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบ ภาพ แสง และเสียง บริเวณภายในอาคารหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) 21 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 69
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) 04 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะ จำนวน ๑ โครงการ 30 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 92
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 23 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 92
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร ๒๐ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน 17 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 81
ประกาศแผนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงวัย 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 137
ประกาศแผนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงวัย 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 116
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ แอลอีดี (LED) จำนวน ๑ ป้าย และผ้าม่านระบบรางไฟฟ้า จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 13 ธันวาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 124

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready