top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ เครื่อง 28 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 181
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 70 เครื่อง 25 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 180
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเป็น Co - working Space บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร ๕๒ (โรงอาหารคณะพยาบาลศาสตร์เดิม) จำนวน ๑ งาน 02 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 848
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดเล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 30 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 580
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) ภายในอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๔ เครื่อง 09 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 849
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายไร้สาย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ 28 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 590
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 26 ตุลาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 971
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน ๑ ระบบ 05 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 687
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งบริเวณอัฒจันทร์ ฝั่งด้านทิศตะวันตกสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๑ ระบบ 10 มิถุนายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 720

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready