top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ยกเลิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน 21 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ถึง 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 19 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน 19 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ถึง 9 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 62
ยกเลิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 04 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 150 เครื่อง 03 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 61
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2564 10 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 97
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 88

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready