top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 144
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสนามกีฬา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ งาน 19 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 06 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 32
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ (พร้อมติดตั้ง) โครงการจัดหาระบบห้องสอบและอุปกรณ์ประกอบห้องสอบ มาตรฐานเพื่อการเรียนการสอน การสืบค้นข้อมูล สำหรับนักศึกษา บุคลากร และการบริการชุมชน จำนวน ๑ ระบบ 19 มกราคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน 04 มกราคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 80
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 16 ตุลาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 26
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง) อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน ๒ เครื่อง 28 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 256
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 70 เครื่อง 25 เมษายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 253
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนเป็น Co - working Space บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร ๕๒ (โรงอาหารคณะพยาบาลศาสตร์เดิม) จำนวน ๑ งาน 02 มีนาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 630
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะขนาดใหญ่ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ห้อง 06 กุมภาพันธ์ 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 911

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready