top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการทำงานเครื่องแม่ข่าย รองรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 20 เมษายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 รายการ ประจำห้องเรียน ห้อง 52 - 417, ห้อง 52 - 302 คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 05 มีนาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Maintenance Service Agreement : MA) จำนวน 1 ระบบ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ยกเลิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน 21 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 69
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ถึง 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 19 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 66
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน 19 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 62
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ถึง 9 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 08 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 110
ยกเลิก ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 04 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 123
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ All in one จำนวน 150 เครื่อง 03 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready