top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 110
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 105
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชนิด Hyper Converged พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 113
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้เอนกประสงค์พร้อมตกแต่ง มีระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขนาด 7 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 05 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 100
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 17 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 151
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 171
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 137
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 203
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 209
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 182

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready