top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 518
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างนามฟุตบอล LED จำนวน 1 งาน 03 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 439
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 378
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 งาน 04 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 368

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready