top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 38
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณแผ่นดิน) 30 กันยายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 713
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายได้) 30 กันยายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 671
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณรายได้) 30 กันยายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 885
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) 30 กันยายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1745
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรายได้) 30 กันยายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1337
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) 30 กันยายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1747
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1450
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 30 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2903

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready