top
logo

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562

รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

<<ดูรายละเอียด

<<มิถุนายน 2562

<<กรกฎาคม 2562

<<สิงหาคม 2562

<<กันยายน 2562

 

 

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready