top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คาวมก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 10 เมษายน 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 4) 05 ตุลาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 3) 05 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 100
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) 08 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 98
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) 12 มกราคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1109
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 17 ตุลาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 663
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 4) 05 ตุลาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 612
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3) 10 สิงหาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 670
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 2) 06 พฤษภาคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 691
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 1) 27 มกราคม 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1129

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready