top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 94
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) 06 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 89
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 77
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) 20 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 68
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) 20 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 82
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 15 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 71
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 66

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready