top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15 ตุลาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 194
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 4) 04 ตุลาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 167
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 3) 13 กรกฎาคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 178
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2) 15 มิถุนายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 186
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 1) 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 166
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 469
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 4) 06 ตุลาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 417
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 3) 09 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 401
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 2) 20 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 355
รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1) 20 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 417

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready