top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 06 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 106
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดคณะครุศาสตร์ 05 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 104
Recruitment Announcement Position 05 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 59
รับสมัคร ครู สาขาวิชาปฐมวัย สังกัด โรงเรียนสาธิต 05 พฤษภาคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 266
รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต 07 เมษายน 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 932
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 390
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 332
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 375
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 372
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 456
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 359
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 534
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 25 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 391
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา 25 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 251
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 21 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 432
ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 13 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 363
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 11 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 609
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา 07 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 511
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 05 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 233
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 523
รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 640
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 15 ธันวาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 475
ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 546
ประกาศผลสอบ ครู โรงเรียนสาธิต 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 600
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 518
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 23 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1315
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 483
ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 555
ผลสอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 488
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 525
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 02 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 318
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 650
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1095
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 732
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 526
รับสมัคร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 637
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1629
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 07 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 687
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 02 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 828
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 741
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 29 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1700
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 698
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 380
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 606
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 292
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1014
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 399
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 11 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1164
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1011
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 499

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready