top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 69
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 89
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 05 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 147
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 02 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 139
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 203
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 01 กุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 151
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 238
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 25 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 230
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา 25 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 144
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 21 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 331
ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 13 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 248
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม 11 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 446
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา 07 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 355
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 05 มกราคม 2564 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 182
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 22 ธันวาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 454
รับสมัคร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 17 ธันวาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 459
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 15 ธันวาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 402
ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 424
ประกาศผลสอบ ครู โรงเรียนสาธิต 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 484
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 415
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 23 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1140
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 393
ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 414
ผลสอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 379
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 427
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 02 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 268
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 551
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 931
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 668
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 447
รับสมัคร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 529
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1546
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 07 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 592
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 02 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 767
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 678
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 29 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1635
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 640
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 332
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 535
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 239
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 946
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 349
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 11 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1083
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 886
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 439
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1038
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 334
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 524
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 04 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 598
ผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 634

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready