top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 41
Announcement for the interview 01 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 01 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 18
ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 140
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 70
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 175
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 24 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 95
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 23 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 120
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 197
ผู้มีิสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 203
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 12 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 512
ผลสอบตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 553
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 226
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตฯ 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 302
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 15 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 143
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 278
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1003
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 324
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 884
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 01 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 284
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 16 เมษายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 446
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 16 เมษายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1164
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 03 เมษายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 315
ประกาศ ขยายเวลารับสมัคร ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 03 เมษายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 445
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 516
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 20 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 314
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 427
ผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 13 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 346
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 10 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 286
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 09 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 305
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 04 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 517
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 03 มีนาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 379
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 28 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 342
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 27 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 444
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 356
ผลสอบตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 648
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 629
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 595
รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 445
ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู โรงเรียนสาธิต 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 318
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 13 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 524
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 480
รับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1055
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1291
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 16 มกราคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 384
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 10 มกราคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 389
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 901
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ 14 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 684
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 563
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 593

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready