top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์คู่สัญญา (สายวิชาการ) 19 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 242
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ 10 พฤษภาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 793
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกฯ 28 เมษายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 690
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา 20 เมษายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 820
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 เมษายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 661
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ 04 เมษายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 761
รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกฯ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 04 เมษายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1722
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกฯ 27 มีนาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1681
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกฯ 27 มีนาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1522
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 23 มีนาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1325
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) 17 มีนาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1245
รับสมัครสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 มีนาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 678
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 07 มีนาคม 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1299
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัย 07 มีนาคม 2566 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1238
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะครุศาสคร์ 24 มกราคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1142
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 24 มกราคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 849
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 18 มกราคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1282
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 21 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 980
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 937
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 947
รับสมัคร อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 15 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1168
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 15 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1064
รับสมัครสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 06 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 930
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 01 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1094
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 01 ธันวาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1274
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 11 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1077
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 11 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1236
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 11 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1134
ผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 07 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 661
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 03 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1171
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 03 พฤศจิกายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 867
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ 21 ตุลาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 986
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 21 ตุลาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 977
ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 874
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 13 ตุลาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1068
รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราภัฏอุบลราชธานี 11 ตุลาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 960
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 26 กันยายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 934
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะนิติศาสตร์ 26 กันยายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1674
Announcement of candidates for the interview 22 กันยายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 998
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 20 กันยายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 968
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะครุศาสตร์ 20 กันยายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1908
รับสมัคร อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 29 สิงหาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 983
รับสมัครสอบ อาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุายศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 สิงหาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1073
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะครุศาสตร์ 25 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1163
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 18 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1208
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 07 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1454
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 05 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1215
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 04 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1071
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 27 มิถุนายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1251
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 20 มิถุนายน 2565 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2076

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready