top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 188
final personal 4-7-62 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 68
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญา คณะพยาบาลศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 296
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 266
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 277
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 167
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 147
สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 828
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 144
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 124
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 196
สมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 220
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 695
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 263
ผลสอบ ครู (คณิตศาสตร์) โรงเรียนสาธิต 08 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 259
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 07 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 173
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) โรงเรียนสาธิต 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 231
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 227
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 203
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 328
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 05 เมษายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 401
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 03 เมษายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 293
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 460
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 22 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 276
ผลสอบ ครู โรงเรียนสาธิต 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 436
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 250
รับสมัครสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 537
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 11 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 438
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 324
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 365
รับสมัคร ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 433
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 286
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 330
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 243
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 210
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 305
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 234
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผูู้ใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 191
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 216
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 264
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 176
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 11 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 159
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 11 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 126
สมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 635
รับสมัคร อาจารย์ (5 อัตรา) 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1885
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 29 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 503
รับสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 315
รับสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 621
รับสมัครสอบอาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 317
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 308

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready