top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 87
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 07 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 116
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 93
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 122
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ 31 ตุลาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 108
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 218
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 163
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 137
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 171
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 152
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 19 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 115
สมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 428
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 297
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 175
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 98
รับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 16 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 231
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 11 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 542
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 11 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 353
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 07 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 158
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 04 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 266
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 30 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 122
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 16 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 191
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 16 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 269
Recruitment Announcement 12 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 267
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 09 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 144
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 09 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 231
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 05 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 134
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 05 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 167
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 195
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 378
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 17 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 578
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 15 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 465
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 427
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 317
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 326
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 232
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 591
final personal 4-7-62 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 197
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญา คณะพยาบาลศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 630
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 585
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานราชการ สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 01 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 477
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 280
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 19 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 252
สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1120
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 241
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 193
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 306
สมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 31 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 308
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1028
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 350

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready