top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผลสอบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 108
ประกาศผลสอบ ครู โรงเรียนสาธิต 27 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 122
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 24 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 118
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 23 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 656
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 152
ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 17 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 200
ผลสอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 10 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 167
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 09 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 210
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 02 พฤศจิกายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 185
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 352
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 668
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 511
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 354
รับสมัคร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 395
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1351
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 07 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 498
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 02 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 657
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 589
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 29 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1501
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 581
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 256
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 421
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 172
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 844
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 269
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 11 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 926
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 719
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 379
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 948
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 266
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 458
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 04 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 506
ผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 552
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 603
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 568
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 20 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 511
รับสมัคร อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1713
ขยายเวลา รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 573
รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 08 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1386
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างประเทศ 08 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 203
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 653
Announcement for the interview 01 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 191
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 01 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 191
ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 457
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 234
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 324
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 24 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 254
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 23 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 268
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 332
ผู้มีิสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 357

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready