top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๓๗ เครื่อง 17 สิงหาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 216
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 188
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม 23 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 208
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 243
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 192
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัย สิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 เมษายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 203
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.50 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 40 เครื่อง 25 เมษายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 214
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน พร้อมติดตั้ง จำนวน 13 รายการ (ครั้งที่ 2) 25 เมษายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 347
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฟุตบอล 25 เมษายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 227
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 1 25 เมษายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 172

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready