top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 304
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อ ครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 300
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เศรษฐกิจดิจิทัล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 297
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อโปรแกรมสำหรับ Smart class Room ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 272
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 287
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 339
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 314
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 31 รายการ 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 283
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณสนามฟุตบอลศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 274
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อโคมไฟ LED HIGH BAY ขนาด 150 วัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 48 โคม 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 299

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready