top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาติดตั้งสายเมนไฟฟ้า คณะเกษตรศาสตร์ 07 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 122
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเครื่องวัดคุณภาพกำลังไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 04 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 155
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงลานด้านหน้าอาคารพลศึกษา (โรงยิมเนเซียม) 03 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 109
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 192
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จำนวน 2 รายการ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 236
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มกราคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 221
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 09 มกราคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 206
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 09 มกราคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 210
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมและพัฒนากิจการนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 04 มกราคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 245
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED พร้อมติดตั้ง 29 ธันวาคม 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 209

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready