top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพลศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 221
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 200
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อชุดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 218
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองผู้ใหญ่สำหรับฝึกการช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 173
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อหุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจ หายใจ และการตรวจความผิดปกติของช่องท้องอัจฉริยะ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 195
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 02 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 207
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อหุ่นจำลองเสมือนจริงระบบกล้ามเนื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 01 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 199
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 195
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 163

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready