top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 91
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 31 รายการ 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 81
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณสนามฟุตบอลศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 87
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อโคมไฟ LED HIGH BAY ขนาด 150 วัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 48 โคม 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 106
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อไมค์ประชุม จำนวน 23 ตัว และชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 124
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 02 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 121
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 1 งาน 04 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 182
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED จำนวน 1 งาน 03 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 158
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 29 สิงหาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 166
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะอาหาร จำนวน ๘ รายการ 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 160

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready