top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 220
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาด จำนวน 14 รายการ 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 185
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 31 รายการ 25 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 165
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานจอดรถ บริเวณสนามฟุตบอลศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 งาน 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 162
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อโคมไฟ LED HIGH BAY ขนาด 150 วัตต์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 48 โคม 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 191
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อไมค์ประชุม จำนวน 23 ตัว และชุดควบคุมแหล่งจ่ายไฟ จำนวน 1 ชุด 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 219
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 02 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 199
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 1 งาน 04 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 293
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล LED จำนวน 1 งาน 03 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 260
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 29 สิงหาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 249

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready