top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ประเภทโต๊ะอาหาร จำนวน ๘ รายการ 31 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 265
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณพื้นที่ชั้น ๑ และ ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 287
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงผนังด้านนอกอาคารโรงยิมเนเซียม 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 279
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนรวม ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 262
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (พร้อมหนังสือชุดประวัติศาสตร์ไทย) จำนวน 1 ชุด 10 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 206
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 20 เครื่อง 06 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 255
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 งาน 04 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 226
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 233
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 261
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งบริเวณอาคารหอพักนักศึกษา (ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย) 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 223

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready