top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 รายการ 28 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 178
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาปรับปรุงพื้นอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 22 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 183
ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน4รายการ 21 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 162
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 20 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 198
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 3 รายการ 17 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 221
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน ๓ รายการ 17 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 171
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (แบบมีเงื่อนไข) 15 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 211
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 2 รายการ 15 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 193
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 172
ตาราแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย สุนันทา พาลี 254

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready