top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณพื้นที่ชั้น ๑ และ ชั้น ๕ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 176
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงผนังด้านนอกอาคารโรงยิมเนเซียม 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 172
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนรวม ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย 23 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 151
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (พร้อมหนังสือชุดประวัติศาสตร์ไทย) จำนวน 1 ชุด 10 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 132
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างบำรุงลิฟต์โดยสาร (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน 20 เครื่อง 06 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 157
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 งาน 04 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 134
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 19 มิถุนายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 142
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-ซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ 12 มิถุนายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 152
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งบริเวณอาคารหอพักนักศึกษา (ศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย) 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 123
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อเก้าอี้สาธารณะ จำนวน 49 ตัว 17 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 140

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready