top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชัน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑๐ เครื่อง 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 59
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องการเรียนรู้สมาร์ตแอปพลิเคชันด้วยอุปกรณ์หน้าจอสัมผัส ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๓๐ เครื่อง 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาซื้อRobot and Virtual Reality System (VR) for Compatible Windows PCS สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ ชุด 12 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 53
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) 11 มกราคม 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 73
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120 เครื่อง 24 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 100
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อโปรแกรมหลักสูตรการเรียนการสอนพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ 23 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 82
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 79
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 77
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงกลางแจ้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 16 ธันวาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready