top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Smart Classroom) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 36
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 23 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 40
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระบะ ๒ ประตู ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 35
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 54
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 40 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 70
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 19 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 69
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และอุปกรณ์ (พร้มอติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ 21 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 78
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 103
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อเก้าอี้สนาม จำนวน 40 ตัว 17 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 104
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซื้อกล้องโดมภายในหอประชุมไพรพะยอม พร้อมอุปกรณ์ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 84

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready