top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในปี ๒๕๖๒ 28 ธันวาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1271
คณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในปี ๒๕๖๒ 28 ธันวาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2380
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และสหกิจศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 705
ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญุตา อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เนื่องในวันกตัญญุตา เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 กันยายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1594
นิติ ม.ราชภัฏอุบลฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ ๑ - ๒ ตอบปัญหากฎหมายวันรพีระดับประเทศ 18 กันยายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1928
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ 16 กันยายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 681
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 03 กันยายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 955
แจ้งปิดระบไฟฟ้าภายในอาคาร(1-กย-62) 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 506
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๖ ในวันที่ 30 ส.ค. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 29 สิงหาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 993
กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษา สำหรับใครที่มีไอเดียเจ๋งๆ และความคิดสร้างสรรค์ล้นตัว อย่าเก็บไว้คนเดียว! ลองส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” ดูสิ โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่า 23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1491
ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การฝึกซ้อมวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 20 สิงหาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 9567
อำนนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 28 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1587
ปิดระบบ Web Application (24-มิย-62) 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 465
แจ้งปิดระบบชั่วคราว (22-มิ.ย-62) 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 396
อบรมหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มรภ.อุบลฯ 19 มิ.ย. 2562 ณ ห้องโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 4 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 617
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2560 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1739
ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) ***ไม่มีสัมภาษณ์*** 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2307
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 742
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อายุงานมากกว่า ๑ ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน 02 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 636
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อและรับบริการกับมหาวิทยาลัยเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการปร 02 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 582

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready