top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ม.ราชภัฏอุบลฯรวมกำลังร่วมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1200
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3061
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือการเกษตร กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1014
แจ้งระบบโทรศัพท์ ระบบเคเบิลทีวี และระบบเครือข่ายมีปัญหา 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 609
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด “การประชุมและแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Olympic Day 2017” 19 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 792
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 16 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 803
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 1268
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มรภ.อุบลฯ 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายพงษ์พิทักษ์ อุปชัย 947
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 796
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 988
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 897
ปิดปรับปรุงระบบ MIS เวลา 20.00 น. 02 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 774
การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 02 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 1065
เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2630
ปิดปรับปรุงระบบ MIS 26 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 714
ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือ(MOU) CAT สู่ SMART UNIVERSITY แห่งเดียวในอุบลฯ 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1275
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมและออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" 19 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1845
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 18 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 918
สารอธิการบดี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1955
ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกท่านร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 15 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1988

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready