top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 18 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 739
สารอธิการบดี ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 16 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1677
ขอเชิญชวนคณาจารย์ประจำผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกท่านร่วมใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 15 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1701
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 13 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 635
ยกระดับความร่วมมือม.ราชภัฏอุบลราชธานีและสองสถาบันการศึกษาแขวงจำปาสัก สปป.ลาว 11 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1469
การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ 03 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 1142
ประกาศกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 28 เมษายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 4779
ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สปป.ลาว 18 เมษายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2654
ม.ราชภัฏอุบล MOU สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างเครือข่ายบริการวิชาการชุมชน 11 เมษายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1050
อุบลราชธานี….ม.ราชภัฏอุบลฯ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ยกย่อง “ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข” 11 เมษายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1259
เชิญชม การนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ จากนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ชมฟรีตลอดงาน 05 เมษายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1130
สารอธิการบดี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2560 29 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1147
ม.ราชภัฏอุบลฯ MOU 9 สถานศึกษาใน จ.อุบลฯ พัฒนาบุคลากร บริการทางวิชาการแก่ชุมชนสังคม 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2369
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับมิตรหน่วยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 ณ โรงยิมเนเซียมพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2136
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมต้นคูณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 914
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษยานุศิษย์ร่วมพิธิถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ครุศาสตรดุาฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แด่ พระเทพปัญญามุนี (ทองดี สู่เสน) เจ้าอาวาสและเจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (กรุงเทพฯ) 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 644
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และศิษยานุศิษย์โรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีทุกท่าน ร่วมพิธีประดิษฐานรูปหล่ออาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอนุส 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1533
ขอเชิญนักนักศึกษาที่มีความสนใจในการทำกิจกรรมเพื่อส่วนร่วม กับการจัดตั้งชมรมเพื่อสอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัย และชมรมที่ส่งใบสมัครในปีการศึกษาที่ผ่านมาให้มาติดต่อ รับใบสมัครใหม่เพราะแต่ละชมรมต้องมาแจ้งความจำนงในการต่อชมรมในปีการศึกษานี้ 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1026
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสภาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ) 22 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1172
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนด "ถ่ายภาพหมู่เรียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559" 18 มีนาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 17408

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready