top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (mou) ในโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การเป็น "Smart University" ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท โซลูชั่น เพาเวอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด 29 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 882
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมให้บ้านเมืองของเราสะอาดน่าอยู่ ชูความเป็น " เมืองธรรม เมืองเทียน" 27 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1043
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุนันทา ผาสมวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม (Mixed Media) จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 63 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 3310
ม.ราชภัฏอุบลฯรวมกำลังร่วมทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Olympic Day 2017 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 969
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2218
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยกระดับความร่วมมือการเกษตร กับ วิทยาลัยเทคนิควิชาชีพจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 777
แจ้งระบบโทรศัพท์ ระบบเคเบิลทีวี และระบบเครือข่ายมีปัญหา 26 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 433
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด “การประชุมและแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง Olympic Day 2017” 19 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 554
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทข้าราชการ 16 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 582
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 16 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 758
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มรภ.อุบลฯ 15 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นายพงษ์พิทักษ์ อุปชัย 665
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 12 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 568
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 749
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) จากผู้แทนคณาจารย์ประจำ 05 มิถุนายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 717
ปิดปรับปรุงระบบ MIS เวลา 20.00 น. 02 มิถุนายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 573
การสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 02 มิถุนายน 2560 เขียนโดย นางสาวรจนา สินสมุทร 752
เปิดรับสมัคร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560 มหาวิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2369
ปิดปรับปรุงระบบ MIS 26 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 524
ม.ราชภัฏอุบล ลงนามความร่วมมือ(MOU) CAT สู่ SMART UNIVERSITY แห่งเดียวในอุบลฯ 24 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1024
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรมและออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP ในงาน "ถนนสายวัฒนธรรม" 19 พฤษภาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1586

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready