top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน และสหกิจศึกษา 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1050
ขอเชิญร่วมงานวันกตัญญุตา อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก เนื่องในวันกตัญญุตา เพื่อรำลึกและเชิดชูเกียรติ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐-๐๙.๓๐ น. ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์ อาจารย์ประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 กันยายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2275
นิติ ม.ราชภัฏอุบลฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ ๑ - ๒ ตอบปัญหากฎหมายวันรพีระดับประเทศ 18 กันยายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2528
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ 16 กันยายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 928
การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 03 กันยายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1172
แจ้งปิดระบไฟฟ้าภายในอาคาร(1-กย-62) 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 708
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๖ ในวันที่ 30 ส.ค. ๒๕๖๒ ณ คณะวิทยาศาสตร์ 29 สิงหาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1515
กิจกรรมดีๆ สำหรับนักศึกษา สำหรับใครที่มีไอเดียเจ๋งๆ และความคิดสร้างสรรค์ล้นตัว อย่าเก็บไว้คนเดียว! ลองส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก” ดูสิ โดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่า 23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2015
ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การฝึกซ้อมวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 20 สิงหาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 10581
อำนนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 28 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1862
ปิดระบบ Web Application (24-มิย-62) 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 675
แจ้งปิดระบบชั่วคราว (22-มิ.ย-62) 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 593
อบรมหลักสูตรส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร มรภ.อุบลฯ 19 มิ.ย. 2562 ณ ห้องโกมุท อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 4 21 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1072
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2560 14 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2249
ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) ***ไม่มีสัมภาษณ์*** 12 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2607
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1118
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์บุคลากรของมหาวิทยาลัย (อายุงานมากกว่า ๑ ปี) ตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน 02 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 892
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐ ที่เคยมาติดต่อและรับบริการกับมหาวิทยาลัยเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” เพื่อจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการปร 02 มิถุนายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 829
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร) สมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 17 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 6218
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(15-พ-ค-62) 15 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 666

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready