top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1069
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศ.บป.รุ่นที่ 50 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข วันที่ 22 เมษายน 2562) 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 15019
แนวปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน-1-62-ภาคปกติ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2798
หนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561(e-book) 29 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1047
แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย-เพิ่มเติม-(25-เม.ย-62) 25 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 556
แจ้งปิดปรัปบรุงระบบสำรองไฟฟ้าห้องควบคุมระบบเครือข่าย(24-เม.ย-62) 23 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 628
แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว (10 เมษายน 2562) 10 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 625
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข (ประเพณีสงกรานต์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ พุทธสถานและลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 09 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1143
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งภายในงานมีการประกวดทำพานขันหมากเบ็ง ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการสาธิตการทำหัตถกรรมพื้นบ้าน ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๙ น. ณ บริเวณลานพอก มหาวิทยาลัยราชภั 09 เมษายน 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 919
ศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งปิดระบบ(3-เม.ย-62) 03 เมษายน 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 594
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(18-มี-ค-62) 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 620
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ อาจารย์คู่สัญญา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่ววิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ และลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 08 มีนาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1944
ประกาศรอบที่ 2/2 โควตาเครือข่ายพื้นที่ รับ ม.6, สายอาชีพ, นอกระบบ, สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว, สอบปฏิบัติเฉพาะ (พลศึกษา, ดนตรี, นาฏศิลป์และการละคร) 07 มีนาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8694
แจ้งปิดปรับปรุงระบบเครือข่ายชั่วคราว(5-มี-ค-62) 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 663
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1151
ประกาศรอบที่ 2 โควตาโรงเรียนพื้นที่ภาคอีสาน ปรับปรุงครั้งที่ 2 23 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1092
ขอเชิญร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ "ดีใจยิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน" เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1081
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1907
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 045-352000 ต่อ 1020 07 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 667
แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (7 กุมภาพันธ์ 2562) 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 583

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready