top
logo

ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) ***ไม่มีสัมภาษณ์***

ม.ราชภัฏอุบลฯ ประกาศฯ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
รอบที่ 5/2 รับตรงอิสระ (รอบสุดท้าย) ***ไม่มีสัมภาษณ์***

ระหว่างวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2562 (เท่านั้น)
เวลาเปิดทำการรับสมัคร 8.30 - 15.30 น.
กรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ด้วยตนเอง ที่งานรับเข้าศึกษาฯ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

รายละเอียดการสมัครฯ และสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ตามประกาศฯ
045-352-000 ต่อ 5601 หรือ 1144

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready