top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับชมการถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ที่ http://rutv.ubru.ac.th 21 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1295
ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 08 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2017
ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบ CMS 20 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 969
++ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐++ 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1451
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก)เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 09 ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 5684
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560 02 ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1326
เชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจการบินและกิจกรรม Come &Click Your Career 27 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1538
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ชาว UBRU ใช้บริการ E-book ประเภท นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ หนังสือเสียง ได้แล้ววันนี้ 27 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1206
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ขอเชิญร่วมรับชมละครเวที เรื่อง “ภพรัก” ผลงานการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารดนตรีนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1448
ม.ราชภัฏอุบลฯได้รับรางวัล"หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพิ้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6" ประจำปี 2560 21 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1216
24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัดจากการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 20 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1090
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560 20 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1137
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ 20 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1113
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560 19 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1656
สาขาบริหารการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 19 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 2016
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคณะเกษตรศาสตร์ 19 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 740
ปิดปรับปรุงระบบ MIS 13 กันยายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 718
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 12 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1064
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Life Support โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 12 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1522
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่่วไปร่วมบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 11 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 982

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready