top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมโครงการการสอนดนตรีสำหรับเด็ก 04 มกราคม 2561 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 787
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการหยั่งเสียงการสรรหาคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 671
มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือก รอบ 2 โควตาโรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน 26 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 8241
รับชมการถ่ายทอดสด การแสดงวิสัยทัศน์เพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ที่ http://rutv.ubru.ac.th 21 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 938
ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัคร/เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 08 ธันวาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1712
ประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบ CMS 20 ตุลาคม 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 775
++ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น กองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐++ 17 ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1194
โปรแกรมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ (รอบคัดเลือก)เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 09 ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 5146
สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2560 02 ตุลาคม 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1128
เชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ ด้านธุรกิจการบินและกิจกรรม Come &Click Your Career 27 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1284
ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร ชาว UBRU ใช้บริการ E-book ประเภท นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ หนังสือเสียง ได้แล้ววันนี้ 27 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 997
สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร ขอเชิญร่วมรับชมละครเวที เรื่อง “ภพรัก” ผลงานการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าอาคารดนตรีนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1140
ม.ราชภัฏอุบลฯได้รับรางวัล"หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตพิ้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6" ประจำปี 2560 21 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1018
24 กันยายน นี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรติดขัดจากการสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 20 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 855
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560 20 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 902
ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา “บทบาทการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพ” โดยรองประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลฯ 20 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 876
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมมุทิตาลัย “เกษียณอายุราชการ” ประจำปี 2560 19 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1447
สาขาบริหารการศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 19 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 1754
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคณะเกษตรศาสตร์ 19 กันยายน 2560 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 501
ปิดปรับปรุงระบบ MIS 13 กันยายน 2560 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 522

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready