top
logo

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร) สมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562

ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับสมัคร)

สมัครระหว่างวันที่ 30 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2562 https://admission.ubru.ac.th/

เปิดรับครู (ค.บ. 4 ปี) 3 หลักสูตร

บางสาขาไม่กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ ไม่ใช้คะแนน GAT-PAT , 9 สามัญวิชา

รับน้อง ม.6 เด็กซิ่ว และสายอาชีวะ

045-352000 ต่อ 5601,1144 ,1147 งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready