top
logo

ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การฝึกซ้อมวันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ข้อควรรู้ก่อนการรายงานตัว

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

- การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

- ใบสั่งจองรูปบัณฑิต

ข้อควรรู้ในวันฝึกซ้อม ๙ - ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.2562

กำหนดการการฝึกซ้อม

การแต่งกายวันฝึกซ้อม (๙ และ ๑๐ ตุลาคม) 

ข้อควรรู้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร

- การจองรูปบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ลำดับ ขั้นตอนการรวมบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุมมหาวชิราลงกรณ 

แผนผังที่นั่งแขกผู้มีเกียรติบนเวที ในวันพระราชทานปริญญาบัตร (รอข้อมูล)

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready