top
logo

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี กศ.บป. รุ่นที่ 51 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

คนทำงานประจำก็เรียนได้ ...

 

โอกาสมาถึงแล้ว ม.ราชภัฏอุบลฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี กศ.บป. รุ่นที่ 51 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

เริ่มจำหน่ายใบสมัครแล้วในตอนนี้

 

สมัครด้วยตนเอง 1 - 30 มิ.ย. 63 ที่ #งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 1

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  https://admission.ubru.ac.th , ดาวน์โหลดเอกสาร

0 4535 2000 ต่อ 5601 1144 1147


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready