top
logo

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร ครู สาขาวิชาปฐมวัย สังกัด โรงเรียนสาธิต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดค...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการท...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะซื้อพร้อมติดตั้งระบบกร [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พร้อมติดตั้ง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและลิฟต์โ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่ [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการดูแลและบ [ ... ]

line-std

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนเพื่อการศึกษา

  ผศ.พีระศักดิ์ กิติศรีวรพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แจ้งว่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญชวนคณาจารย์ร่วมบริจาคทุนเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ดังมีรายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมดังนี้

            1. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สุรศิลป์   มูลสิน                  1,500     บาท
            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทระ    เกิดอินทร์              2,000    บาท
            3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  บรรลือ                  1,000    บาท
            4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ      สาธุพันธ์               2,000    บาท
            5. อาจารย์นพพร     อำนาจบุดดี                        2,000    บาท

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

020700309

Your IP: 3.235.139.152
Server Time: 2021-05-11

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready