top
logo

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร ครู สาขาวิชาปฐมวัย สังกัด โรงเรียนสาธิต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

รับสมัครงาน ตำแหน่ง ครู สังกัดโรงเรียนสาธิต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดค...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายโหลดการท...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะซื้อพร้อมติดตั้งระบบกร [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พร้อมติดตั้ง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและลิฟต์โ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างก่ [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาระบ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบริการดูแลและบ [ ... ]

line-std

ขยายเวลาร่วมเติมฝันปันรัก ร.ร.บ้านคำข่า

เชิญร่วมเติมฝันปันรัก ร.ร.บ้านคำข่า ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

       ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดเผยว่า งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, เว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม และคลังน้ำมัน ปตท. อุบลราชธานี จะจัดโครงการเติมฝันปันรัก ครั้งที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านคำข่า อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยจะดำเนินการสร้างต่อเติมโรงอาหาร ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และจะดำเนินการส่งมอบ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งผู้มีจิตกุศลสามารถร่วมบริจาคทุนทรัพย์ หนังสืออ่านนอกเวลาเรียน สื่อการเรียนรู้ เสื่อน้ำมัน และโต๊ะนักเรียน หรือสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทรศัพท์ ๐-๔๕๓๕-๒๐๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ – ๑๐๐๘ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

020700254

Your IP: 3.235.139.152
Server Time: 2021-05-11

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready