top
logo

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถ [ ... ]

ผลการสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผลการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงาน...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

สมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร [ ... ]

ผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์...

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหย้าพาสพาลั่ม พร้อมดินป...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินถมบริเวณสนามฟุตบอล ด...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(พร้...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง บริเวณพื้นท [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังด้านนอ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงผนังด้านนอกอาคารโรงยิมเนเซ [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (พร...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (พร้อมหนังสือชุดประว [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง  แนวทางดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๔
คำจำกัดความของเอกสารประกอบการสอน ลักษณะการเผยแพร่และลักษณะคุณภาพ  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษและศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๓
แนวทางการประเมินผลการสอน
ประกาศ ก.พ.อ. ทุกฉบับ 2-10 และฉบับรวม 
แบบฟอร์มการส่งขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 


 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

017362456

Your IP: 54.161.71.87
Server Time: 2018-09-21

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready