top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ 24 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 129
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 96
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 283
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 08 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 139
รับสมัครสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 432
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 04 เมษายน 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 240
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 29 มีนาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 375
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28 มีนาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 548
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 18 มีนาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 306
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 18 มีนาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 872
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 08 มีนาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 279
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 08 มีนาคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 216
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 270
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 161
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 19 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 187
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 195
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 13 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 296
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 144
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 02 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 600
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 02 กุมภาพันธ์ 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 525
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 29 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 228
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 23 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 260
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 23 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 343
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ 18 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 343
ประกาศผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างประเทศ 16 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 215
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 09 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 245
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 03 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 447
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 03 มกราคม 2567 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 445
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 25 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 263
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 25 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 254
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติ 25 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 337
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 18 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 318
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 18 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 258
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 18 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 224
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 14 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 217
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 251
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 01 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 452
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 01 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 340
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 01 ธันวาคม 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 252
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 295
ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 251
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 306
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 16 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 618
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 14 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 536
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 408
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 815
รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 14 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 963
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ 07 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 495
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 07 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 592
ประกาศผลการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ 06 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 784

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready