top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 21 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 12
ผลการสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 18 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 103
ผลการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 18 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 124
สมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 483
ผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 17 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 196
ผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 245
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 551
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1917
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 12 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 226
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 12 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 261
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 551
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 694
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 324
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 191
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 231
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 132
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 28 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 194
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 21 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 262
สมัครสอบ นักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา 21 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 444
รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 926
สมัครสอบ บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 355
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1607
ประกาศรับสมัครสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 249
ประกาศรับสมัครสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 648
ผลสอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 09 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 183
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 03 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 207
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 01 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 266
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 11 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2313
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 384
ผู้มีสิทธิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 506
ผลสอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 390
ผลการสอบ แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 06 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 228
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครู โรงเรียนสาธิต 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 373
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2258
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 19 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1990
ผลการสอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 15 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 762
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 12 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 549
ผลสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 09 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 525
ผลสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 07 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 432
ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 06 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 283
ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 05 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 354
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 396
ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 216
รับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 470
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 965
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 15 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 850
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 977
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 12 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 489
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์ 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 565
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 04 ธันวาคม 2560 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 695

หมวดหมู่รอง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready