top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร 07 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 298
สมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 02 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 633
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 02 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 131
สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 01 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 680
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 125
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 26 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 85
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 722
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 06 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 428
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 06 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 231
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 04 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 470
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 342
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 02 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 217
รับสมัครสอบอาจารย์ชาวต่างชาติ 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 155
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 27 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 722
ประกาศ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 21 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 414
ผลการสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 18 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 244
ผลการสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 18 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 322
สมัครสอบ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1121
ผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย 17 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 295
ผลสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 436
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 14 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 907
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2438
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 12 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 285
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 12 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 320
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 601
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 769
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 361
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 229
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ คณะพยาบาลศาสตร์ 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 269
รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ 05 กันยายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 181
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 28 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 237
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 21 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 311
สมัครสอบ นักวิชาการศึกษา ๑ อัตรา และ พนักงานขับรถยนต์ ๑ อัตรา 21 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 518
รับสมัครสอบ เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน ๑ อัตรา 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 995
สมัครสอบ บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 420
ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1679
ประกาศรับสมัครสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 274
ประกาศรับสมัครสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี 17 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 696
ผลสอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 09 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 221
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 03 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 256
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ 01 สิงหาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 321
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 11 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2390
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 438
ผู้มีสิทธิ์ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 18 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 567
ผลสอบ ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 11 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 434
ผลการสอบ แพทย์แผนไทย และผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 06 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 263
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครู โรงเรียนสาธิต 05 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 414
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 มิถุนายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2325
รับสมัคร ครู สังกัด โรงเรียนสาธิต 19 พฤษภาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 2043
ผลการสอบ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน 15 มีนาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 804

หมวดหมู่รอง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready