top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 88
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 26 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 168
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 269
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 22 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 156
รับสมัคร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 20 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 207
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1198
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ 07 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 380
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 02 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 571
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 01 ตุลาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 535
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 29 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1384
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 530
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 28 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 206
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 366
ผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 21 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 142
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 788
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 15 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 225
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะนิติศาสตร์ 11 กันยายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 863
รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ 26 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 592
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 353
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 14 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 907
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 13 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 233
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 11 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 381
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 04 สิงหาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 398
ผลการสอบคัดเลือก พนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 29 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 426
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 533
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 22 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 503
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 20 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 449
รับสมัคร อาจารย์ สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1591
ขยายเวลา รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 14 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 502
รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร 08 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1274
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์ชาวต่างประเทศ 08 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 180
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 03 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 629
Announcement for the interview 01 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 160
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 01 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 154
ประกาศรับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 425
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 30 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 218
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 302
ผลสอบตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ 24 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 227
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ 23 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 246
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 308
ผู้มีิสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 333
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 12 มิถุนายน 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 734
ผลสอบตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 26 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 664
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 336
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ) โรงเรียนสาธิตฯ 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 422
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 15 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 240
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน 12 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 376
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1270
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 472
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1043

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready