top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 21 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 62
ผลสอบ ครู (คณิตศาสตร์) โรงเรียนสาธิต 08 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 132
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 07 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 87
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู (คณิตศาสตร์) โรงเรียนสาธิต 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 133
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 03 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 117
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 129
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ 10 เมษายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 255
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 05 เมษายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 337
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 03 เมษายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 234
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 26 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 389
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 22 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 222
ผลสอบ ครู โรงเรียนสาธิต 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 366
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 194
รับสมัครสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 476
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 11 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 370
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 272
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 313
รับสมัคร ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 365
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 241
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 272
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 181
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 150
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 250
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 181
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผูู้ใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 149
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 160
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 215
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 124
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 11 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 117
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 11 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 87
สมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 577
รับสมัคร อาจารย์ (5 อัตรา) 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1735
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 29 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 436
รับสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 240
รับสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 440
รับสมัครสอบอาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 240
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 251
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 384
Announcement of eligible English lecture candidate 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 249
Announcement of foreign candidates for the interview 24 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 210
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 472
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 07 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 341
รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์ 11 พฤศจิกายน 2558 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 753
เลื่อน ประกาศผลสอบอาจารย์คู่สัญญา คณะนิติศาสตร์ 28 ธันวาคม 2555 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1230
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 10 ตุลาคม 2554 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 904
ประกาศผลสอบอาจารย์สังกัดคณะนิติศาสตร์ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เขียนโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ 976

หมวดหมู่รอง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready