top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผลสอบตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 21 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 314
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 148
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 248
รับสมัครสอบ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 183
ผู้มีสิทธิ์สอบ ครู โรงเรียนสาธิต 17 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 121
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 13 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 261
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 07 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 297
รับสมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 784
รับสมัคร ครู โรงเรียนสาธิต 03 กุมภาพันธ์ 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 982
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 16 มกราคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 236
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 10 มกราคม 2563 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 259
รับสมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 19 ธันวาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 716
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์ 14 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 542
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 437
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 08 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 476
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 07 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 491
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 417
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 06 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 532
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างชาติ 31 ตุลาคม 2562 เขียนโดย งานประชาสัมพันธ์ 419
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 456
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 250
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 28 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 232
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 272
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 22 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 243
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 19 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 213
สมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 543
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 432
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 311
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 210
รับสมัคร ตำแหน่งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักวิทยบริการฯ 16 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 387
รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 11 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 723
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดกองคลัง 11 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 468
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 07 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 260
รับสมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ 04 ตุลาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 359
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 30 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 200
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 16 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 277
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทย 16 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 560
Recruitment Announcement 12 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 373
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 09 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 263
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 09 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 312
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 05 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 212
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 05 กันยายน 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 246
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 30 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 270
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 23 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 504
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาดนตรี 17 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 740
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 15 สิงหาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 566
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 537
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 26 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 419
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 430
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์ 23 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 310

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready