top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 22 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 37
ผลสอบ ครู โรงเรียนสาธิต 20 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 102
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 78
รับสมัครสอบ ตำแหน่งบรรณารักษ์ 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 213
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนสาธิต 11 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 229
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 185
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 216
รับสมัคร ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 01 มีนาคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 241
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 188
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 232
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 123
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 20 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 109
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 174
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 18 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 131
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลผูู้ใหญ่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 105
ผลสอบ อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 14 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 107
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 175
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 81
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 11 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 81
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 11 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 52
สมัครสอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 526
รับสมัคร อาจารย์ (5 อัตรา) 04 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1548
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 29 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 379
รับสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาจีน 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 176
รับสมัครสอบ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 258
รับสมัครสอบอาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 28 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 195
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 25 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 202
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08 มกราคม 2562 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 337
Announcement of eligible English lecture candidate 26 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 211
Announcement of foreign candidates for the interview 24 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 169
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 422
ประกาศรับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 07 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 297
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 03 ธันวาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 374
ผลสอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร 28 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 283
ผลการสอบคดัเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 26 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 369
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานอาคาร 23 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 249
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 21 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 468
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหา 20 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 401
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 16 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 594
สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 15 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 500
รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร 07 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 646
สมัครสอบ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 02 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1051
ผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 02 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 345
สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 01 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1090
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 29 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 262
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ 26 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 169
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 16 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 1015
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 06 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 553
ผลสอบ อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 06 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 321
ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ 04 ตุลาคม 2561 เขียนโดย กองบริหารงานบุคคล 586

หมวดหมู่รอง


bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready