top
logo


line-pr
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสริมทักษะการผูกผ้าเพื...

        อาจารย์สุเชาว์ มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แจ้ง [ ... ]

พิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบล...

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง [ ... ]

ฺ๊UBRU Marketing Special Contest 1

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ UBR [ ... ]

ปฏิรูปการเรียนการสอน เทคนิคการจัดการเรียนรู้...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติกา [ ... ]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนา "วรรณกรรมใน...

สาขาวิชาบรรณรักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร [ ... ]

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดงานบริหารธุรกิจวิชา...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดงานบริหารธุรกิจวิชาการ ครั้งที่ 1 ระ [ ... ]

line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อปฏ [ ... ]

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา สำนักบริการวิชาการช...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้าน...

มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ ๓ ...

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ นายวันชัย ราชวงศ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับ นายวันชัย ราชวงค์ นั [ ... ]

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชาประจำภาคการศึกษาที่...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การตอบแบบประเมินผลการสอนร [ ... ]

การประกวดเชียร์

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา ได้ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนีย...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวห [ ... ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึก...

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขว [ ... ]

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้ [ ... ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรี  เผ่าหอม ,น [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

009124673

Your IP: 184.72.72.182
Server Time: 2014-09-01

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th