top
logo


line-pr
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557...
ประกาศผลการประกวดแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2557


ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
  >> การแข่งขันพูดทางวิทยา [ ... ]

คุณธรรม จริยธรรม ที่ควรนำมาใช้ในยุคสังคมก้มหน้า...

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ได้จัดอบรมสัมมนา "คุณธรรม  [ ... ]

การใช้ Google Apps For Education

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งข้อมูลกา [ ... ]

Special Talk "U.S. ASEAN Engagement" "Lower Mekong...

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ Embassy Spe [ ... ]

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภา [ ... ]

งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยคณะวิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วันวิทย [ ... ]

เทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยงานภายใ [ ... ]

อบรมการใช้โปรแกรม โครงการ English Mate...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรม English Mate ให้กับอาจา [ ... ]

line-job
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหก...

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้าน...

มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารหอพัก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงทำคลอด จำนวน 1 เตียง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตี [ ... ]

line-std
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึก...

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขว [ ... ]

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้ [ ... ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรี  เผ่าหอม ,น [ ... ]

แจ้งข้อมูลการใช้ Google App For Education...

นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งข้อมูลการใช้ G [ ... ]

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู...

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู

ประกาศผลสอบทุน สควค. 2557 (เพิ่มเติม)...

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน สควค. โดย [ ... ]

ประกาศนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ...

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานท [ ... ]

พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา...
พิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ณ โ [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

008924908

Your IP: 54.82.4.58
Server Time: 2014-08-21

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th