top
logo


line-pr
คณะบริหารฯ จัดโครงการลานศิลปวัฒนธรรม ...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษาคณะ [ ... ]

คณะมนุษยศาสตร์ พัฒนาบุคลิกภาพ นศ.ปี๑...

วันที่ 19 กันยายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้ [ ... ]

เที่ยวสุขใจ เที่ยวไทยบ้านเรา ...

วันที่ 19 กันยายน 2557 สาขาวิชาการท่องเที่ยว จัดงาน Wow Wow "เที่ยวสุขใจ เที่ยวไ [ ... ]

จัดทำแผนอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา...

วันที่ 19 กันยายน 2557 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโ [ ... ]

ประกวดสื่อการเรียนการสอน...

วันที่ 18 กันยายน 2557 คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการประกวดสื่อกา [ ... ]

อบรมแกนนำควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ...

วันที่ 18 กันยาย 2557 งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการ [ ... ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ IPv6 ...

ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อินเตอร์เน็ตโพรโตคอล [ ... ]

จัดแถลงข่าวมหกรรม พลังเด็กเปลี่ยนโลก...

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  เกาะสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชา [ ... ]

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะเทคโนโลยีอุตสาหก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือก เข้ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา , นักวิชาการศึกษา ค...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อปฏ [ ... ]

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา สำนักบริการวิชาการช...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

line-eoffice
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

line-std
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4 คณะบริ [ ... ]

ประมวลภาพการประกวด Fleshy boy and Girl ...
ประมวลภาพการประกวด Fleshy boy and Girl

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง 

ประกวด Fleshy boy&Girl

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดประกวด Fleshy boy&Girl  ในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เ [ ... ]

CS GAME ครั้งที่ 4

วันที่ 11 กันยายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีภายในคณะ [ ... ]

คณะนิติศาสตร์ รับบริจาคโลหิต...

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุบล [ ... ]

ประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปี ๒๕๕๗...

กองพัฒนานักศึกษา จัดการประกวดน้องหล้าคำแพง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เพื่ [ ... ]

คณะครุศาสตร์ สัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู...

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ [ ... ]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยธรรมให้ [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

009432766

Your IP: 54.197.74.130
Server Time: 2014-09-20

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th