top
logo


line-pr
แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ติดต่อรับเสื้อเชียร์...

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่ยังไม่รับเสื้อเชียร์ ติดต่อขอรับเสื้อเช [ ... ]

เชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง...

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๕ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานไทร

ชาวอุบลฯ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว...

ขอเชิญร่วมบริจาคทุนทรัพย์จัดซื้อผ้าห่มกันหนาว และบริจาคเสื้อผ้าและเ [ ... ]

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง...

เชิญร่วมพิธีบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมเจ้าคำผง ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤศจิ [ ... ]

เชิญร่วมงานนวัตกรรมการจัดการ...

เชิญร่วมงานนวัตกรรมการจัดการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ...
เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะขอรับและขอต [ ... ]

แถลงข่าว กิจกรรมรวมน้ำใจต้านภัยหนาว...

       วันที่ 29 ตุลาคม 2557 รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์  ละอองนวล รองอธิก [ ... ]

ประชุมเตรียมการจัดงานพิธีบวงสรวง "เจ้าคำผง"...

จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ มูลนิธิเจ้าคำผง หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิ [ ... ]

line-job
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเพื [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

line-eoffice
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

line-std
กีฬาต่อต้านยาเสพติด คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ...

อาจารย์สุเชาว์  มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธา [ ... ]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 ๑) ประกาศรับสมัคร รอบโควตา คลิกที่ลิงค์ 81 [ ... ]

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอบภาคนิพนธ์ ...

ด้วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกการเรี [ ... ]

ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณอาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิ [ ... ]

คณะครุศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชี...

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4 คณะบริ [ ... ]

ประมวลภาพการประกวด Freshy boy and Girl ...
ประมวลภาพการประกวด Freshy boy and Girl

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง 

ประกวด Freshy boy&Girl

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดประกวด Fleshy boy&Girl  ในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เ [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

010807074

Your IP: 54.163.72.86
Server Time: 2014-10-31

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th