top
logo


























line-pr
บวงสรวงศาลพระุภูม และวันสงกรานต์...
บวงสรวงศาลพระุภูม และวันสงกรานต์

 

 
ันที่ 10 เมษายน 2557 ม.ราชภัฏอุบลฯ โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสร [ ... ]

สร้างเครือข่ายอุทยานบึงบัว...
สร้างเครือข่ายอุทยานบึงบัว

       สำนักบริการวิชาการชุมชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเคร [ ... ]

เตรียมงานสงกรานต์...
เตรียมงานสงกรานต์


เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมเตรียมความพร้อมจ [ ... ]

วันจักรี
วันจักรี

 
ันที่ 6 เมษายน 2557 ผศ.ดร.อารี หลวงนา รองอธิการบดีฝ่ายวัฒนธรรมและการศึกษา [ ... ]

ประชุมเตรียมความพร้อมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึก...

   เมื่อวันที่ ๐๘ เมษายน ๒๕๕๗ งานประกันคุณภาพการศึกษาและกองนโยบายและแผ [ ... ]

รายงานตัวเข้าศึกษา...

      เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับรายงานต [ ... ]

ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับเกีรติบัตร...
ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับเกีรติบัตร

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้ [ ... ]

ค่ายอาสาจตุภาคี 4 จังหวัด 4 ประเทศ...
ค่ายอาสาจตุภาคี 4 จังหวัด 4 ประเทศ

 

      สำนักบริการวิชาการชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภายใต้การสนับสนุนจ [ ... ]

line-job
รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างช [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา , พนักงานขับรถยนต์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น  [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกปฏิบัต [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา , พนักงานขับรถยนต์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการประมง...

มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับการค [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการชุมชน , ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

มหาวิทยาลัยประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ สำนักงานอธ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทย [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาราชภัฏอุบล [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา bsp;[ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอัฒจันทร์ชมกีฬา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์...

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะแพทย์แผนไทยแ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม จำนวน 3 รายการ...

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 2 กลุ่ม จำนวน 3 ราย [ ... ]

line-std
ประกาศผลสอบทุน สควค.2557...

ประกาศผลสอบคัดเลือกทุน สควค. ปี 2557 (สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์) รายงานต [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบภาษาอัง...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สควค....

คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนโครงการทุน สควค. ระ [ ... ]

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุน สควค....
คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครทุน สควค.

ผศ.เสริฐ เขียนนอก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯร่วมกับ สสวท., [ ... ]

สอบภาคปฏิบัติ ประเภทโควต้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ร [ ... ]

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...

ม.ราชภัฏอุบลฯ รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

006679528

Your IP: 54.81.80.46
Server Time: 2014-04-18

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th