top
logo
line-pr
มรภ.อุบลบันทึกความร่วมมือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำโ...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.อนันต์ ขัมภ [ ... ]

ประมวลภาพอบรมการเขียนหนังสือราชการ ...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมการเข [ ... ]

เสวนาทางวิชาการ "ศูนย์เรียนรู้ปูทะเลย์มหาวิชชาลัยป...

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราช [ ... ]

ประมวลภาพฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก ...

ม.ราชภัฏอุบลราชธานี โดย งานบริการและสร้างเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงาน [ ... ]

ครูอาวุโส ประจำปี๒๕๕๖...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอร [ ... ]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริหา...

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุ [ ... ]

เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ...
เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ เข้ารับการอบรมภ [ ... ]

เชิญชมนิวอีสท์ รี : เบิร์ท แฟนมีทติ้ง...

เชิญชมนิวอีสท์ รี : เบิร์ท แฟนมีทติ้ง วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ หอประช [ ... ]

line-job
ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ นักวิชาการศึกษา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ , สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ คณะส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัฑณ์ [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

การเสนอราคาเป็นผู้จัดการพื้นที่ร้านมินิมาร์ท...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง การเสนอราคาเป็นผู้จัดการพ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิต จ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุด [ ... ]

line-std
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑...

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

แจ้งนักศึกษารับฉีดวัดซีนป้องกันคอตีบ – บาดทะยัก...

แจ้งนักศึกษารับฉีดวัดซีนป้องกันคอตีบ – บาดทะยัก

กีฬา "ดอกจานเกมส์" ครั้งที่ 10...

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร ธิปัตดี คณบดีคณะครุศาสตร์

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเลี้ยงพระ...

นางวารุณี   สุกใส   ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา          [ ... ]

กีฬาต่อต้านยาเสพติด คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ...

อาจารย์สุเชาว์  มีหนองหว้า คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธา [ ... ]

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 ๑) ประกาศรับสมัคร รอบโควตา คลิกที่ลิงค์ 81 [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

011248238

Your IP: 54.92.253.128
Server Time: 2014-11-28

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th