top
logo


 

line-pr
line-job
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการประถมศึกษา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

ผลสอบ นิติกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัคร พนักงานราชการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาประถมศึกษา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นิติกร...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการประถมศึกษา...

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เ [ ... ]

รับสมัคร นักวิเทศสัมพันธ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

line-eoffice
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กา [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร ต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา [ ... ]

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภั [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน ๓๓ (อาคาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน ๑๘ (อาคารทานตะวั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ [ ... ]

line-std
เปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์...

เปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์

การตอบแบบประเมินผลการสอบรายวิชา...

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ นักศึกษา [ ... ]

ค่ายอาสาพัฒนา ปันรัก ปันความรู้ สู่น้อง ...

ค่ายอาสาพัฒนา ปันรัก ปันความรู้ สู่น้อง ครั้งที่ ๒

ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl ๒๐๑๕...

ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl  ๒๐๑๕อุบลราชธา [ ... ]

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอร...

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ใน [ ... ]

รับสมัครสอบ TOEIC

       ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

กำหนดการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ...

       สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา [ ... ]

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

014910455

Your IP: 54.163.207.84
Server Time: 2015-11-27

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready