top
logo

 

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร บุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

ผลสอบ พนักงานราชการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อ [ ... ]

รับสมัคร พนักงานราชการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

รับสมัคร พนักงานราชการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนา ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศู [ ... ]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสาธารณสุขเพื่อการพั...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอา [ ... ]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศู [ ... ]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อม...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ตำบล [ ... ]

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลก...

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

line-std
รับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน...

รับสมัครนักศึกษาทุนช่วยงาน sp;  มหาวิทยาลัยราชภัฏ [ ... ]

เปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์...

เปิดทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์

การตอบแบบประเมินผลการสอบรายวิชา...

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ นักศึกษา [ ... ]

ค่ายอาสาพัฒนา ปันรัก ปันความรู้ สู่น้อง ...

ค่ายอาสาพัฒนา ปันรัก ปันความรู้ สู่น้อง ครั้งที่ ๒

ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl ๒๐๑๕...

ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl  ๒๐๑๕อุบลราชธา [ ... ]

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอร...

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ใน [ ... ]

รับสมัครสอบ TOEIC

       ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

015154905

Your IP: 54.226.133.245
Server Time: 2016-02-12

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready