top
logo

 

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ...

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อแ [ ... ]

รายชือผู้มีสิทธิ์สอบ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ...

       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์...

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัคร ช่างทั่วไป...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

ผลสอบ ช่างไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

line-eoffice
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแ...

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะบริหารธุรกิจ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน ๒ ร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไมค์ห้องประชุม จำนวน ๑๕ ชุด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุด [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุ...

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลในเมือง  [ ... ]

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสน...

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล ตำบลในเมือง  [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

รักษาราชการแทนอธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016077153

Your IP: 54.211.41.181
Server Time: 2017-01-18

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready