top
logo


 

line-pr
ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผู้สม...

           ตามที่ได้ประกาศรับสมัครและรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรง [ ... ]

เชิญรวมพิธีมหาพุทธาภิเษก...

เชิญรวมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธมงคลอุบลประชานาถ สังฆราชอุทิศ

ความร่วมมือทางวิชาการ ม.ดานัง...

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ 

เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศ...

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ...

      ด้วยมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการ ลูกจ้าง [ ... ]

การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์...

           ด้วยมหาวิทยาลัยฯ  จะดำเนินการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร [ ... ]

การสรรหาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์...

         ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จะดำเนินการสรรหาคณบด [ ... ]

สัมมนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู...

สัมมนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นข้า [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเ [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริเวณด้านหน้าอาคา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาถมดิน [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคั...

ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโคร [ ... ]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการเสริมสร...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อบรมศีล ๕ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑...

อบรมศีล ๕ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ [ ... ]

อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นั...

อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

มีข้อผิดพลาด
  • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/maliwan/public_html/jupgrade/images/M_images/th/
  • Copy failed

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

013013876

Your IP: 184.73.18.109
Server Time: 2015-04-25

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th