top
logo

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาภาษาอังกฤษ...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปล...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และส...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าท...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาจ้างเห [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหย้าพาสพาลั่ม พร้อมดินป...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อดินถมบริเวณสนามฟุตบอล ด...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำน...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(พร้...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

017415449

Your IP: 54.161.116.225
Server Time: 2018-10-21

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready