top
logo

ระบบฐานข้อมูล


 

line-pr
เชิญรวมงานบุญสัมพันธ์ - ฟงพระธรรมเทศนา...

เชิญรวมงานบุญสัมพันธ์พุทธธรรมกรรมฐาน  วันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๕๘

เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ ...

เปิดค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์ วันที่ ๗ – ๙ เมษายน ๒๕๕๗

เชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์...

เชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา...

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบทั่วไป ...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เฉพาะคณะ ดังต่อไปนี้  

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญตักบาตร...

             คณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ [ ... ]

บรมเชิงวิชาการการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนyle="line-height: 1.3em;">เชิงวิชาการการพัฒนาหลักสู [ ... ]

line-job
ผลสอบ ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

ประกาศผลสอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกเพื่อบรร [ ... ]

รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่ บริเวณด้านหน้าอาคา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาถมดิน [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารประชาสัมพันธ์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคั...

ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโคร [ ... ]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการเสริมสร...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

อบรมศีล ๕ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑...

อบรมศีล ๕ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ [ ... ]

อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นั...

อบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

012689282

Your IP: 54.163.181.14
Server Time: 2015-03-27

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th