top
logo

 

 

 

line-pr
line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานอาคาร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าส [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏ [ ... ]

รับสมัคร ช่างไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาประถมศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

line-eoffice
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะบริ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จำนวน ๔ ร [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุ [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่เป็นถนนลำลอง บริเวณ...

สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่เป็นถนนลำลอง บริเวณอาคารเรียนโรงเรี [ ... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยรา...

สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดิ...

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถมดินปรับพื้นที่ บริ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี [ ... ]

line-std
กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

นศ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ...

    หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำนักศึกษาช [ ... ]

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

015958130

Your IP: 54.159.239.251
Server Time: 2016-12-10

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready