top
logo


 

line-pr
มหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก ปี ๓...

มหกรรมพลังเด็กเปลี่ยนโลก ปี ๓มหาวิทยาลัยราชภั [ ... ]

การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ ภาคปกติ รหั...

การส่งผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๕๗ ภาคปกติ รหัส ๕๗

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชา...

การตอบแบบประเมินผลการสอนรายวิชา.. ]

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม...

รับสมัครนักศึกษาเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน : วันชาติสหรัฐ...

เชิญร่วมเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมอเมริกัน : วันชาติสหรัฐ

มหกรรมบริการวิชาการ ๑๐๐ ปี ราชภัฏอุบลราชธานี...

เชิญร่วมมหกรรมบริการวิชาการ ๑๐๐ ปี ราชภัฏอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๐ กรกฎา [ ... ]

ทิศทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น...

ทิศทางการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เขียนอย่างไรให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการ...

คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาและผลักดันบุคลากรสายวิชาการเพื่อเ [ ... ]

line-job
รับโอน ข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชกา [ ... ]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ...

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แบบมีเงื่อนไข)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก ห้องสมุ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบ [ ... ]

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร [ ... ]

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สห้องปฏิบัติการเคมี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๒ ชั้น ตำ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา...

งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบ [ ... ]

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเต...

การรับสมัคร 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ งานรับ [ ... ]

กำหนดการเปิด - ปิด ระบบการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง กำหนดการเปิด - ปิด ระบบก [ ... ]

ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคั...

ขอส่งนักศึกษาต่างชาติ ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ สมัครสอบคัดเลือกเข้าร่วมโคร [ ... ]

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดโครงการเสริมสร...

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

013923708

Your IP: 54.198.87.238
Server Time: 2015-07-03

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th