top
logo


 

line-pr
การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยราช...

การประเมินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัม...

ขอเชิญร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา    หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป [ ... ]

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ...

คำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ]

ขอเชิญรับฟังAUYC ON AIR ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี F...

ขอเชิญรับฟังrong>ที่คลื่น สวท.อุบลราชธานี

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียน...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรภาษาอาเซียนp;[ ... ]

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ VoIP...

แจ้งหมายเลขโทรศัพท์

ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบสอง...

      ด้วยมหาวิทยาลัยจะประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญา...

เปิดรับสมัครอบรมภาคทฤษฎีแก่ผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถ

line-job
ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา คณะพยาบาลศาสตร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , ผู้ปฎิบัติงานอาคาร...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานอาคาร คณะวิทยา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...

ประกาศคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฎิบัติงานบริหาร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผลสอบ ผู้ปฎิบัติงานอาคาร ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏ [ ... ]

line-eoffice
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๖ รายการ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กา [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ คณะสาธา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณด้านห...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้ [ ... ]

ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) โดยวิธีปร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร [ ... ]

ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ บริเวณด...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้ [ ... ]

line-std
ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl ๒๐๑๕...

ประกาศผลการประกวด Freshy Boy & Girl  ๒๐๑๕อุบลราชธา [ ... ]

ประกาศแจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอร...

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ทุกชั้นปี ติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ได้ใน [ ... ]

รับสมัครสอบ TOEIC

       ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

กำหนดการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ...

       สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา [ ... ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภ...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบเ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

014743407

Your IP: 54.91.37.74
Server Time: 2015-10-09

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready