top
logo

 

 

line-pr
line-job
ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศา...

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลท [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประ...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประ...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกั...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดค...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกิจกรรมนักศึก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แล...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบั [ ... ]

ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะ ยกเลิก ประกวดราคาซื้อค [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์เ [ ... ]

ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งในโครงการ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคา ซื้อคร [ ... ]

line-std

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

021682434

Your IP: 34.231.247.88
Server Time: 2022-05-17

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready