top
logo


line-pr
สัญญาจ้างบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2558...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีbsp;... ]

นักบริหารดีเด่นแห่งปี...

เชิดชูเกียรติ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี ๒๕๕๗

ร่วมแสดงความยินดี พลตรีนิรุทธ เกตุสิริ...

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย ผศ.ประ [ ... ]

รายการ "ก้าวใหม่ข้าราชการไทย" ทางสถานีโทรทัศน์ NBT...

วันที่ 15 ตุลาคม 2557 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี ม.ราชภัฏอุบลฯ ร่วมบันทึกเทป [ ... ]

เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีนักกีฬาเหรียญทอง "อิน...

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมไพรพะยอม ม.ราชภัฏอุบลฯ ผศ.ประชุม ผงผ่าน  [ ... ]

คณะวิทยาศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการ...

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ ห้องบุษกร ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี เป็นประธาน [ ... ]

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ...

เมือวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ผศ.ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี และประธานศูนย์พัฒนาการ [ ... ]

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาฯ...

ผศ.ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการปร [ ... ]

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ ลูกจ้างชั่วคราว(สายสนับสนุน)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

line-eoffice
จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาพร้อมรายการประกอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะจ้างออกแบบโครงการก่อสร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนว...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เคร [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

line-std
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558...
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

 ๑) ประกาศรับสมัคร รอบโควตา คลิกที่ลิงค์ 81 [ ... ]

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอบภาคนิพนธ์ ...

ด้วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบกลไกการเรี [ ... ]

ประมวลภาพถ่ายรูปหมู่บัณฑิต ...

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณอาคารประสิทธิ์ สุนทโรทก มหาวิ [ ... ]

คณะครุศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชี...

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ...

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปี 4 คณะบริ [ ... ]

ประมวลภาพการประกวด Fleshy boy and Girl ...
ประมวลภาพการประกวด Fleshy boy and Girl

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง 

ประกวด Fleshy boy&Girl

กองพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดประกวด Fleshy boy&Girl  ในวันพุธที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เ [ ... ]

CS GAME ครั้งที่ 4

วันที่ 11 กันยายน 2557 การแข่งขันกีฬาสีภายในคณะ [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

010381190

Your IP: 54.161.147.106
Server Time: 2014-10-21

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th