top
logo

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
สมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองนโยบายและแผน...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

สมัครสอบผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองคลัง...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บร...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึก...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์เข้ารับการประ [ ... ]

line-eoffice
ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่...

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 24/2560

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่...

ประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ เลขที่ 23/2560

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรท...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก 6 ล้อ พร้อหลังคา [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยส [ ... ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอล

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่น [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016576251

Your IP: 54.198.133.40
Server Time: 2017-08-20

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready