top
logo


 

line-pr
เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏ...

เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นราชภัฏ ประจำปี ๒๕๕๘

พิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร...

พิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกร

เชิญร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๘...

เชิญร่วมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

เชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค...

เชิญร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรม ๔ ภาค ฉลอง ๑๐๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธา [ ... ]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนก...

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรีย์  พิมพิมูล รองคณบดี ฝ่ายว [ ... ]

ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘...

          อาจารย์ ดร.กิติรัตน์  สีหบัณฑ์ 

อบรมเสริมสร้างความเป็นครู “การสื่อสารอย่าง ชาญฉ...

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ

line-job
ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

รับโอนข้าราชการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเร [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่ [ ... ]

รับโอน ข้าราชการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชกา [ ... ]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ...

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แบบมีเงื่อนไข)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก ห้องสมุ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบ [ ... ]

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร [ ... ]

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สห้องปฏิบัติการเคมี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบ [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน ๒ ชั้น ตำ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

line-std
รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

กำหนดการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ...

       สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา [ ... ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภ...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบเ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา...

งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบ [ ... ]

ประกาศรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ รอบเพิ่มเต...

การรับสมัคร 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ งานรับ [ ... ]

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

014307180

Your IP: 54.83.126.155
Server Time: 2015-08-05

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready