top
logo


line-pr
ปิดระบบเพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า วันที่ 27 สิงหาคม 2557 เว [ ... ]

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Googl...

      อาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เปิดเผยว่า [ ... ]

freshy boy & girl คณะวิทยาสตร์ ปี 57...

คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล และประกวดเชียร์  [ ... ]

มนุษยศาสตร์ฯ จัดงาน เปิดโลกกิจกรรม...

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมไพรพะยอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคม [ ... ]

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อบรมการใช้ คอมพิวเตอร์เพื่อขายสิน...

         นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์แจ้งว่า มหาวิท [ ... ]

พิธีกรรมการครอบครูช่าง ...

กลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโ [ ... ]

เชิญร่วมพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒...

เชิญร่วมพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง ๑๒ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

เชิญร่วมงานบริหารธุรกิจวิชาการ ...

เชิญร่วมงานบริหารธุรกิจวิชาการ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

line-job
รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะแพทย์แผนไทยและแพ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ นักวิชาการศึกษา สำนักบริการวิชาการช...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร นักวิชาการศึกษา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกปฏิ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบค [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อ [ ... ]

line-eoffice
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยสิรินธรด้...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารรักษาความปลอดภัย จำนวน...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้า [ ... ]

สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๑ ร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาติดตั้ง [ ... ]

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้าน...

มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน [ ... ]

ร่างขอบเขตงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อส [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคารหอพัก...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงทำคลอด จำนวน 1 เตียง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เตี [ ... ]

line-std
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประาศนียบ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวหลักสูตรประาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวห [ ... ]

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึก...

วันที่ 20 สิงหาคม 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขว [ ... ]

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ...

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาชั้ [ ... ]

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาธุรกิจโรงแรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายจักรี  เผ่าหอม ,น [ ... ]

แจ้งข้อมูลการใช้ Google App For Education...

นายนันทยุทธ์ ละม้ายจีน ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งข้อมูลการใช้ G [ ... ]

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู...

รับสมัครนักศึกษาวิชาชีพครู

ประกาศผลสอบทุน สควค. 2557 (เพิ่มเติม)...

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุน สควค. โดย [ ... ]

ประกาศนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ...

ประกาศจากงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานท [ ... ]

 

http://www.ubru.ac.th/pakart/jariyatum.pdf

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

009064123

Your IP: 54.196.205.130
Server Time: 2014-08-28

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th