top
logo

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งช่างทั่วไป...

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบร [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงิ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งล่ามภาษามือ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด [ ... ]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง ช่างทั่วไป...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด [ ... ]

รับสมัครสอบตำแหน่ง ล่ามภาษามือ คณะครุศาสตร์...

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบค [ ... ]

รับสมัครสอบตำแหน่งช่างทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานสนาม ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาศิลปกรรม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

line-eoffice
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอ...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่น [ ... ]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคาโด...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 กลุ่ม...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การ [ ... ]

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมหลังคา...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์บรรทุก ๖ ล้อ พร้อมหลังคาโดยสาร จำนวน ๑ คัน (ครั้ง [ ... ]

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขน...

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่น [ ... ]

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัย ...

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยสิรินธร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016430093

Your IP: 54.81.104.61
Server Time: 2017-05-29

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready