top
logo


 

line-pr
สัมมนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ศิลปินบ้านป่า กับการพัฒนาเม...

            อาจารย์สุเชาวน์  มีหนองหว้า

สัมมนาการวางแผนการตลาด...

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สืบสานภูมิปัญญา นำพาสุขภาพดี สร้างสมดุลกาย จิต วิถ...

            คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์.. ]

ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Voice over IP...

         นายนันทยุทธ์   ละม้ายจีน  ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์

ขอเชิญร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ...

            ดร.กิติรัตน์   สีหบัณฑ์  . ]

บริหารธุรกิจเกมส์ ครั้งที่ ๑๒...

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินี  ทองประเสริฐ

line-job
รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาภาษาจีน...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาแพทย์แผนไทย...

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาบัญชี...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ อาจารย์คู่สัญญา สาขาวิชาการบัญชี...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์คู่สัญญา...

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เ [ ... ]

ผลสอบ อาจารย์คู่สัญญา...

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่ [ ... ]

line-eoffice
สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร [ ... ]

สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งความดันไอน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องนึ [ ... ]

สอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แบบมีเงื่อนไข)...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพันธุ์บัว (แ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคุมการเข้า - ออก ห้องสมุ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบ [ ... ]

สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟท์แวร์) พร้อมอุปกร...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร [ ... ]

สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบแก๊สห้องปฏิบัติการเคมี...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบ [ ... ]

line-std
รับสมัครสอบ TOEIC

       ศูนย์การแปลและบริการทางภาษา

รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬา เพื่อขอร...

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี รับสมัครและคัดเลือกนักศึ [ ... ]

กำหนดการทดสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ...

       สถาบันการศึกษานานาชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงา [ ... ]

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภ...

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติรอบเ [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศน...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิช [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา กศ.บป ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคกศ.บป รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึก [ ... ]

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา...

งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบ [ ... ]

 

ผศ.ประชุม ผงผ่าน

อธิการบดี

 

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

014506203

Your IP: 54.163.52.98
Server Time: 2015-09-01

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th
ipv6 ready