top
logo

 

 

 

 

 

 

line-pr
line-job
ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะแพทย์แผน...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไ [ ... ]

ผลการสอบคัดเลือกอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการพยาบาล...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ [ ... ]

รับสมัคร ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์แล...

           ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบ [ ... ]

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเล [ ... ]

สมัครสอบ ผู้ปฏิบัติงานอาคาร สังกัดงานอาคารสถานที่ ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

สมัครสอบ นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ [ ... ]

รับสมัคร อาจารย์ สาขาวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลื...

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื [ ... ]

line-eoffice
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ...

                 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรื่องการ [ ... ]

ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน...

ยกเลิกประกาศ การประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่า จำนวน 3 รายการ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรั...

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อ [ ... ]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จ...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จอขนาดไม่น้อยกว่า  [ ... ]

line-std
ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดอบรม Google Apps. ให้นักศึกษาปี...

นายนันทยุทธ์  ละม้ายจีน ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งว่า ศูนย์คอมพิวเตอร์ได [ ... ]

กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป....

     กำหนดชำระเงินลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา กศ.บป. ภาคการศึกษาที่  [ ... ]

กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน ...

                  กำหนดลงทะเบียนนักศึกษา และชำระเงิน

 

รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล

อธิการบดี

 

จำนวนผู้เยียมชมเว็บ

016706529

Your IP: 54.224.155.169
Server Time: 2017-10-23

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready