top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก 26 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการปฐมพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู แบบจ่ายลม ๔ ทิศทาง (พร้อมติดตั้ง) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน ๑ ระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (E-Smart Classroom) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๕ ชุด 27 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 27 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 24

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready