top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดการแสดงโขน (เรื่องรามเกียรติ์ ตอนรามาวตาร) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ช่าง รวม 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รวม 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด รวม 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า หินเจีย Matex จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทีวี LED ขนาด 42 นิ้ว จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready