top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้แล็คเชอร์และเก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอรา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบ Feeze dry จำนวน 1 เครื่อง 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รวม 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด รวม 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประุกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำหมักสาร EM 1แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิถุนายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พิกัด 1,000 g ทสนิยม 2 ตำแหน่ง ละเอียด 0.01 g จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการจัดหาน้ำสะอาดและสิ่งแวดล้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 27 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 56

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready