top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารรักษาความปลอดภัยประตู ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาครู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วงออร์เคสตรา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 พฤษภาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 30 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศิลปกรรม นาฏศิลป์ และดนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 30 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการทางเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Campus Backbone System) ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล (Data Center and Data Recovery) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย จำนวน ๑ ระบบ 29 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกคู่ 1,500 เท่า จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 3
ซื้อวัสดุทำความสะอาดน้ำยาชัดพื้นห้องน้ำวิกซอล และอื่นๆ รวม 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เมษายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 7

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready