top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันกีฬา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มีความประสงค์จะ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงวัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พฤศจิกายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ Inverter จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ตุลาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวทีสำเร็จรูปอเนกประสงค์ บริเวณทิศเหนือ อาคารปฏิบัติการพละศึกษาหมู่บ้านเก้าหลัง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ตุลาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอน จำนวน 32 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ตุลาคม 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กันยายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 46

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready