top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อากาศยานไร้คนขับพร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการสำหรับห้องสตูดิโอ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องถ่ายภาพ Mirrorless ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรินเตอร์มัลติฟังก์ชั่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดก๊าซเอทธิลีน, คาร์บอนไดออกไซด์ และออกซิเจน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พฤษภาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เมษายน 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน ๓๘๕ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง รถมินิบัส (ปรับอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 42

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready