top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางกายวิภาคและการพยาบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 18 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด 11 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์วิจัยยาไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด 05 มีนาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (พร้อมติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 25 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวิกวอล จำนวน 1 ขวด และอื่น ๆ รวม 16 รายการ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และหอถังสูง จำนวน ๑ งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 06 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปูนปอร์ตแลนด์ จำนวน 2 กระสอบ และอื่น ๆ รวม 3 รายการ.pdf 31 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซอร์กิจเบรคเกอร์ 32A จำนวน 12 ตัว 31 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ประปา จำนวน 14 รายการ (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 12

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready