top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกีฬาในร่มอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 หลัง 17 สิงหาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 50
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 80
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะ ๒ ประตู (ตอนเดียว) จำนวน ๑ คัน 16 มิถุนายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 116
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 126
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 96
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 ชุด 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 136
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 ชุด 27 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 158
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน 20 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 148
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 07 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 271

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready