top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและระบบเครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 เมษายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 26
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ 25 มีนาคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 33
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 ชุด 09 มกราคม 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 55
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อลิฟต์โดยสาร (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 4 ชุด 27 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 73
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน 20 ธันวาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 58
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัสปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน 07 ตุลาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 131
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 14 สิงหาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 155
แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องพักรับรองในหอประชุมไพรพะยอม 22 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 141
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง 10 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 209
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 12 เครื่อง 10 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 152

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready