top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อพร้อมติดตั้ง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก (Campus Backbone System) ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล (Data Center and Data Recovery) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย จำนว 27 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 10
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องพักนักกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จำนวน 2 หลัง 29 มกราคม 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 20
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์รถแทรกเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน1คัน 11 ธันวาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 48
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 19 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 76
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 08 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 107
แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่างนามฟุตบอล LED จำนวน 1 งาน 03 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 74
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมการญจนาภิเษก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน 01 ตุลาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 77
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลัก ระบบศูนย์กลางข้อมูล และระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 งาน 04 กรกฎาคม 2561 เขียนโดย สุนันทา พาลี 52

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready