top
logo

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 27 มีนาคม 2567 เขียนโดย สุนันทา พาลี 62
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณแผ่นดิน) 30 กันยายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 733
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566 (งบประมาณรายได้) 30 กันยายน 2566 เขียนโดย สุนันทา พาลี 684
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณรายได้) 30 กันยายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 897
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณแผ่นดิน) 30 กันยายน 2565 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1757
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณรายได้) 30 กันยายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1356
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณแผ่นดิน) 30 กันยายน 2564 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1761
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน 2563 เขียนโดย สุนันทา พาลี 1466
รายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562 30 กันยายน 2562 เขียนโดย สุนันทา พาลี 2915

bottom

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.045-352000-29 โทรสาร.045-352129 e-mail : info@ubru.ac.th

ipv6 ready